•   خوش آمديد!  

پارچه ضد اسید

acid proof breathable fabric در حوزه حفاظت فردی لباسهای کار محافظ از اهمیت ویژه ای برخوردارند . اغلب حفاظت از کارگران با کاهش راحتی اتفاق میافتد.درلباسهای معمول ضد اسید از پارچه های کوت شده که در هنگام استفاده تعرق بالایی دارند و از انعطاف کمی برخوردارند استفاده میشود.پارچه ضد اسید تنفس پذیر که اکنون معرفی میشود از لحاظ ظاهری با پارچه های لباسکاری مرسوم تفاوتی ندارد ومحافظت بالایی در برابر انواع اسیدها(سولفوریک -نیتریک -فسفریک) وسود سوز آور و مواد آلی ایجاد میکند . این پارچه انعطاف پذیر است و قابلیت عبور هوا دارد و از راحتی خوبی برخوردار است .                                                                                     این پارچه به تولید انبوه رسیده و به تایید مشتری با شستشو های مکرر خاصیت خود را حفظ میکند. کسب اطلاعات بیشتر از طریق: famnasj@gmail.com www.famnasj.blogfa.com