•   خوش آمديد!  

شرکت مهندسی فن آوران الماس مانا در سال 93 در زمینه ی بومی سازی منسوجات تخصصی شروع به فعالیت کرد,در سال 95 به عنوان یکی از واحد های فناور مرکز رشد ثبت شد و روز به روز در پی توسعه ی صنعت تخصصی نساجی پیشرفت میکند.

شرکت فن آوران الماس مانا یک واحد خصوصی بوده و تامین,تولید و تهییه ی تمامی البسه مورد نیاز انواع صنایع و مراکز را بعهده دارد