•   خوش آمديد!  
ماموریت شرکت فناوران الماس مانا ساخت انواع منسوجات و البسه جهت حفاظت از شما در برابر:
انواع صدمات و خطرات ناشی از عوامل محیطی (سرما - بارندگی - باد و آفتاب)
عوامل صنعتی (حرارت - مایعات و گازهای سمی و خورنده و انواع پرتابه یا ضربه ها)
عوامل پزشکی (میکروارگانیزمها - آلاینده های مایع یا گاز )
و عوامل نظامی(شناسایی با انواع شناساگرها -پرتابه ها - سلاحهای شیمیایی و تشعشعات)است .
ایمنی - حفاظت و راحتی اواولویتهای طراحی محصولات ماست.
مجموعه دانش فنی گردآوری شده در نتیجه تحقیق و توسعه تیم فنی این شرکت در خدمت شماست تا محصولی مختص سفارش و نیاز شما خلق و ارایه نماید.