•   خوش آمديد!  

آنتی استاتیک

پارچه هاي تخليه كننده الكتريسيته دائمي                        Static dissipation permanent   پارچه هاي سري پي اس دي پارچه هاي پلي استر در اوزان مختلف و داراي مقاومت الكتريكي 10 بتوان 6  تا 10 بتوان 10 اهم هستند .ويژگي برجسته سري پي اس دي دائمي بودن ويژگي مقاومت الكتريكي آنست كه با شستشو هاي مكرر دچار افت و تغيير نميگردد . استحكام بالا – تنوع وزن و ظرافت ، دامنه وسيعي از مصارف را براي سري پي اس دي ايجاد كرده است . هرجا تجمع لكترسيته ساكن و امكان جرقه زدن مشكل ساز است خصوصيات سري پي اس دي بهترين راه حل است . محلهاي ايجاد و تجمع گازهاي قابل اشتعال – محلهاي حضور تجهيزات اندازه گيري والكترونيكي حساس عمده مصارف اين سري ميباشد .سري پي اس دي در اوزان 120 تا 500 گرم بر متر مربع در رنگ يا طرحهاي مختلف متناسب با سفارش قابل توليد است .