•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: مواد_نساجی آنتی_ استاتیک مواد_اولیه لباس_صنعتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آنتی استاتیک AS_F : ماده آنتی استاتیک AS-Fمایع غلیظ سفید رنگ بر پایه اسیدهای چرب استر_آلکیل سولفونات میباشد. براحتی در آب سرد یاگرام حل شده به دلیل ماهیت غیر یونی نسبت به محیطهای