•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: اسید استیک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس ضد اسید : لباس ضد اسید FAM TEX لباس ضد اسید FAM TEX  از فناوری پیشرفته ای استفاده میکند که همزمان با عبور هوا محافظت در برابر نفوذ و عبور انواع اسیدها را در