•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: روپوش سفید - ۲ مورد پیدا شد

۱ . البسه نظامی(عملیاتی) : محقق باشد. روپوش های پارچه ای ( تور استتار ) نیز برای مخفی کردن اشیا از جمله تجهیزات نظامی، وسایل، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … طرح‌هایی هماهنگ با رنگ محیط
۲ . روپوش سفید :