•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: ساق دست کلین روم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ساق دست اتاق تمیز :  این ساق دست استریل برای کار در فضای اتاق تمیز طراحی شده است جنس ساق دست کلین روم FAMTEX : از جنس پارچه آنتی استاتیک PSD2میباشد که برای پوشش  حد فاصل