•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: صنایع الکترونیک - ۲ مورد پیدا شد

۱ . لباس اتاق تمیزمدل دوتکه : پارچه این لباس مانند سایر لباسهای اتاق تمیز فام نسج خواص زیر رادارد.: particle free _antistatic_ micron meshsize  لباس بسیار سبک و راحت است. طراحی لباس و سایزبندی مطابق با ارگونومی
۲ . آنتی استاتیک صنایع الکترونیک : خطوط مونتاژ صنایع الکترونیک و اپتیک ممانعت از ایجاد الکتریسیته ساکن حیاتی است. در این شرکت انواع کاورهای آنتی استاتیک و تخلیه کننده الکتریسیته در اشکال و ابعادمختلف جهت صنایع