•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: لباس اتاق عمل - ۴ مورد پیدا شد

۱ . اتاق تمیز : از پوشیدن لباس در منطقه تعویض لباس ها 3.پوشیدن لباس و ماسک توسط  افراد مشغول به کار در اتاق تمیز مطابق با استانداردهای مربوط به اتاق تمیز 4.استفاده از کارکنان ماهر و
۲ . لباس آنتی استاتیک : لباس آنتی استاتیک لباس آنتی استاتیک از ترکیب بافت پارچه با الیاف رسانا ایجاد شده است. لباس آنتی استاتیک به همراه دیگر تجهیزات esd استفاده میشود و به تنهایی امنیت تجهیزات الکترونیکی
۳ . گان جراح : رنگ این لباس این است که رنگ سبز به خوبی در رنگ های اصلی مثل قرمز(رنگ خون) ترکیب میشود و باعث bold شدن رنگ خون می شود.   گان جراح علاوه بر رنگی
۴ . لباس اتاق تمیزمدل یکسره : که خود لباس کارکنان نباید فیبرها یا ذرات آلوده کننده محیط را آزاد کند. این آلودگی های فردی می تواند باعث تنزل عملکرد فراورده در صنایع دارویی و نیمه‌ رسانا