•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: لباس مقاوم در برابر فشار آب - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس محافظ جت آب FG : لباس محافظ جت آب مدل FG با استفاده از فناوری غشای متخلخل اولین سری از لباسهای محافظ دربرابر پاشش آب با فشاربالا (500بار)میباشد.این لباس سبک- منعطف-تنفس پذیر وغیرقابل