•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: لباس مقاوم در برابر فشار آب - ۲ مورد پیدا شد

۱ . اخذ نشان شیما : ) و لباس شکار (فام تکس ) FAMTEX در جلسه داوری کمسیون ماده 4 کارگروه مد ولباس گردید. 44787140 /09023310697 www.famcomplex.com _instagram: _famtex
۲ . لباس واتر جت : لباس محافظ جت آب FAM TEX با استفاده از فناوری غشای متخلخل اولین سری از لباسهای محافظ دربرابر پاشش آب با فشاربالا (500بار)میباشد.این لباس بدلیل سبکی- انعطاف پذیریو ضد