•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: لباس واتر جت - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس واتر جت : لباس محافظ جت آب FAM TEX با استفاده از فناوری غشای متخلخل اولین سری از لباسهای محافظ دربرابر پاشش آب با فشاربالا (500بار)میباشد.این لباس بدلیل سبکی- انعطاف پذیریو ضد