•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: مرکز رشد - ۳ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . درباره ما : های فناور مرکز رشد ثبت شد و روز به روز در پی توسعه ی صنعت تخصصی نساجی پیشرفت میکند. شرکت فن آوران الماس مانا یک واحد خصوصی بوده و تامین,تولید و
۳ . انتشار خبردانش بنیان شرکت مهندسی فناوران الماس در سایت پلیمر : به سایت مرکز پلیمر و پتروشیمی ایران مراجعه فرمایید. اخبار > شرکت مهندسی الماس مانا مستقر در مرکز رشد فناوری پلیمر موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان شد...