•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: پارچه عملیاتی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . پارچه ضد باد : جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای : 44787140 و 09203310697 تماس حاصل فرمایید telegram: @famtex _instagram:@_famtex www. famcomplex.com
۲ . پارچه ابرروغن گریز : extra oil repellent Fabric telegram: @famtexx _instagram:@_famtex www. famcomplex.com جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای :44787140 و09123310697 تماس حاصل فرمایید.
۳ . پارچه ضد حریق : Fire retadant Fabrics پارچه ضد حریق FAM TEX جهت اطلاعت بیشتر با تلفنهای 44787140 و09203310697 تماس حاصل فرمایید. telegram: @famtex _instagram:@_famtex www. famcomplex.com