•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: پارچه عملیاتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . پارچه ابرروغن گریز : Fabric طراحی این پارچه ها برای کاهش کشش سطحی انجام شده است. با برند تجاری FAMTEX عرضه می گردد برای جلوگیری از نفوذ موادشمیایی انفجاری به داخل بدن از این گونه