•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: پارچه مقاوم - ۷ مورد پیدا شد

۱ . پارچه ضد اسید آنتی استاتیک : Acid resist & antistatic fabric جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای :44787140 و 09023310697 تماس حاصل فرمایید. _instagram : _FAMTEX www.famcomplex.com
۲ . پارچه ضد اسید : Acid resist beathable fabric پارچه ضد اسید FAM TEX جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای 44787140 و09123310697 تماس حاصل فرمایید. _instagram: _famtex www.famcomplex.com    
۳ . پارچه ضد باد : جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای : 44787140 و 09203310697 تماس حاصل فرمایید telegram: @famtex _instagram:@_famtex www. famcomplex.com
۴ . پارچه ابرروغن گریز : extra oil repellent Fabric telegram: @famtexx _instagram:@_famtex www. famcomplex.com جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای :44787140 و09123310697 تماس حاصل فرمایید.
۵ . پارچه ضد حریق : Fire retadant Fabrics پارچه ضد حریق FAM TEX جهت اطلاعت بیشتر با تلفنهای 44787140 و09203310697 تماس حاصل فرمایید. telegram: @famtex _instagram:@_famtex www. famcomplex.com
۶ . پارچه آنتی استاتیک : Permanent antistatic fabric جهت اطلاعات بیشتر با تلفنهای :44787140 و09203310697 telegram: @famtex _instagram:@_famtex www. famcomplex.com  
۷ . لباس اتاق تمیزمدل یکسره : شده  از پارچه پلی استر می باشد که خواص الیاف پلی استرعدم پرز دهی است که همین امر استفاده از این البسه را در اتاق های تمیز(بیمارستان ها و صنایع