•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: کاورال - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس اتاق تمیزمدل یکسره : لباس کاورال دارای کلاه متصل به لباس می باشد برای  جلوگیری از آلوده کردن محیط و آزاد نشدن مواد از بدن کارکنان بکار برده می‌شود. بدیهی است که خود