•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: گان سبز - ۳ مورد پیدا شد

۱ . گان جراح : گان جراح , مناسب برای اتاق عمل   دلیل سبز بودن رنگ این لباس این است که رنگ سبز به خوبی در رنگ های اصلی مثل قرمز(رنگ خون) ترکیب میشود و
۲ . پارچه گان سطح 2 : پارچه گان سطح 2 برای محافظت جراح وتیم جراحی دربرابر آلودگی حاصل از پاشش خونی و مایعات بدن درجراحیهای تهاجمی با زمان کوتاه مناسب است. این پارچه دربرابر شستشوهای بیمارستانی
۳ . پارچه گان سطح 3 PSDW2 : پارچه گان سطح 2 برای محافظت جراح وتیم جراحی دربرابر آلودگی حاصل از پاشش خونی و مایعات بدن درجراحیهای تهاجمی با زمان کوتاه مناسب است. این پارچه دربرابر شستشوهای بیمارستانی