•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: extreme cold weather cloth - ۱ مورد پیدا شد

۱ . لباس فوق سردسیری : extreme cold weather cloth لباس فوق سردسیری با نشان تجاری FAMTEX عرضه می گردد این لباس برای مناطق سردسیر طراحی شده و تا دمای منفی 25 درجه را پوشش می